Radni

Reprezentanci Dźbowa
w Radzie Miasta Częstochowy

Skład Rady Dzielnicy Dźbów

Ewelina Balt
e-mail: ewelina.balt@gmail.com
 • Elwira Jezierska (przewodnicząca)
 • Anna Borowik
 • Przemysław Borowik
 • Arkadiusz Daczkowski
 • Filomena Jagusiak
 • Marcin Juszczyk
 • Artur Koperkiewicz
 • Kamil Kościelniak
 • Marcin Kościelniak
 • Loreta Michałek
 • Stanisław Sitek
 • Edmund Skalik
 • LeszekStyrczewski
 • Mirosława Suchecka
 • Jan Wilk
Kontakt:
e-mail:
elwirajezier@interia.pl
adres:
Szkoła Podstawowa Nr 52
ul. Powstańców Warszawy 144 a
42-271 Częstochowa
Barbara Gieroń
e-mail: basia5525@gmail.com
Zbigniew Mizgalski
e-mail: zbigniewmizgalski53@gmail.com
telefon: 601 921 598
Jerzy Nowakowski
e-mail: jerzy.now@op.pl
Andrzej Sowa
e-mail: andrzejsowa7@wp.pl

źródło: czestochowa.pl,bip.czestochowa.pl